In de polonaise tijdens het Ouwemullukzuipersbal 2020