Ouwemullukzuipersbal 2020 Gemonde.
Het was weer een gezellige middag.